ข่าวทั่วไทยสังคม

เกาะสมุยจัด”โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″

เกาะสมุยจัด"โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

เกาะสมุยจัด”โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ที่สำนักสงฆ์แหลมดิน ต.ลิปะน้อยน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมนายพูลชิด คำรุณ รักษาการหัวหน้าปภ.อำเภอเกาะสมุย ร่วมเปิด “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม

นายชยพล กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา เพื่อเข้ารับการฝึกและหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button