ข่าวทั่วไทยสังคม

นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา อำเภอท่าฉาง

นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา อำเภอท่าฉาง

นายอำเภอท่าฉางเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา อำเภอท่าฉาง


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่หน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา อำเภอท่าฉาง สี่แยกควนรา หมู่ที่ 6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธา อำเภอท่าฉาง ในงานสาธารณประโยชน์

นายสุกิจ กล่าวว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยอดรวมทั้งสิ้น  964,567 บาท ถือเป็นการบูรณาการการทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button