ข่าวทั่วไทย

นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.45 สุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา หน่วยทหารพัฒนา นพค.46 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา

นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.45 สุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา หน่วยทหารพัฒนา นพค.46 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา

นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.45 สุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา หน่วยทหารพัฒนา นพค.46 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา

พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 เปิดเผยว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา และศูนย์การเรียนรู้เพื่อขยายต่อยอดและเพิ่มทักษะชีวิต โดยร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางอัมพร เมฆฉาย จิตอาสา 904 รหัส 4-ข050 นำนักศึกษาวิชาทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 45 จำนวนกว่า 20 คน เยี่ยมชม โคก หนอง นา และศูนย์การเรียนรู้ นพค.46

ประกอบด้วย จุดเรียนรู้ต้นแบบสาธิตการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด การบริหารจัดการน้ำ สระ คลองไส้ไก่ และการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างมั่นคงทางอาหาร เพิ่มทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมนำไปขยายผลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อีกทั้งสามารถเป็นรายได้เสริม ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ แนวทางศาสตร์พระราชา

/////

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button