ข่าวทั่วไทย

ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรชล.ภาค 2 บูรณาการร่วมหน่วยงานและ นักเรียน จัดกิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วม 

ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรชล.ภาค 2 บูรณาการร่วมหน่วยงานและ นักเรียน จัดกิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วม 

ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรชล.ภาค 2 บูรณาการร่วมหน่วยงานและ นักเรียน จัดกิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วม

 

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.66 ที่บริเวณ หน้าชายหาด ศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำท่ากระจายในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล.จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรชล.ภาค 2 ดำเนินการนโยบายของ พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 โดยร่วมบูรณาการกับ ศคท.จว.สุราษฎร์ธานี ทช.ที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ นายก อบต.ท่าชนะ กำนันตำบลท่าชนะ อสม.ตำบลท่าชนะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนปากน้ำท่ากระจาย และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วม บริเวณ หน้าชายหาด ศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำท่ากระจายในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศรชล.ภาค 2 ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการไห้เด็กนักเรียน ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมดำเนินการและเข้ามาจจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ในพื้นที่ ให้คงอยู่ และชุมชนได้รับประโยชน์จากทะเล อย่างยั่งยืน อันจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยกันปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สอดคล้องกับพันธกิจ ข้อที่ 3 ของ ศรชล. คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

 

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button