ข่าวทั่วไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน”โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน"โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร"

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน”โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมด้วย นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอท่าฉาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU การรับซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชัน ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลท่าฉาง และเยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อมอบนโยบายด้านสาธารณสุข  และร่วมร้องเพลงมาร์ช อสม. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย แจ้งสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก  ฌกส.อสม. ณ หอประชุมอำเภอท่าฉาง

>///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button