ข่าวทั่วไทยสังคม

อบต.ท่ากระดานจัดกิจกรรม”โครงการจัดงานประเพณีเกี่ยวข้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประจำปี67 “

อบต.ท่ากระดานจัดกิจกรรม"โครงการจัดงานประเพณีเกี่ยวข้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประจำปี67 "

อบต.ท่ากระดานจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีเกี่ยวข้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประจำปี67 “

เมื่อเวลา 09.00 .วันที่ 5 ..67 ที่แปลงนาสาธิต ของ นายสุนทร หนูสุข .ท่ากระดาน.คีรีรัฐนิคม .สุราษฎร์ธานี  ..ศริญดา ปาลคะเชนทร์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมด้วยนายเชวง ทองพัฒน์ นายก อบต.ท่ากระดาน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีโครงการจัดงานประเพณีเกี่ยวข้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประจำปี67 “โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม

นายเชวง กล่าวว่า เมื่อในอดีตพื้นที่ตำบลท่ากระดาน .คีรีรัฐนิคม .สุราษฎร์ธานี ประชาชนมีอาชีพการทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยการทำนาปลูกข้าวนั้น เป็นแบบต่างคนต่างทำแต่ในปัจจุบัน ได้มีการรวมตัวกัน และตั้งเป็นกลุ่มผู้ทำนาตำบลท่ากระดาน โดยเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้ทำนาตำบลท่ากระดาน เมื่อปี ..2553 ทำให้สมาชิกกลุ่มผู้ทำนามีความเป็นอยู่ที่ดี และมีชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ด้วยปัจจุบันต้นทุนการผลิตการเพาะปลูกมีค่าใช้จ่ายสูง การปลูกข้าวด้วยวิธีดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไป เพราะมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้เพื่อประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงานคน ซึ่งมีความรวดเร็วกว่ามนุษย์ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักกระบวนการและกรรมวิธีการปลูกข้าวตลอดจนกระบวนการแปรรูปข้าว จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่

สามารถรับประทานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ได้ให้ความสำคัญกับการทำนาและจัดให้มีการสนับสนุนการทำนา โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน สร้างโรงสูบน้ำ และ สร้างระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำนา ของตำบลท่ากระดาน และใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมให้กับพื้นที่การทำนาและพื้นทำการเกษตรอื่นๆเสมอมา โดยมีเป้าหมายสร้างระบบส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ทำนา

และพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในปี ..2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานได้ขออนุมัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ประกาศงานวันเกี่ยวข้าวเป็นงานประเพณีของชาวตำบลท่ากระดาน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการงานประเพณีเกี่ยวข้าว ในวันนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เห็นความสำคัญของข้าว และเห็นความสำคัญของอาชีพชาวนาตลอดจนการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง จากสถานที่จริงถึงกระบวนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บเกี่ยว และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของข้าวไทยให้อยู่คู่กับชาวท่ากระดาน ตลอดไป

///////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button