ข่าวทั่วไทยสังคม

ท่าฉางประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ท่าฉางประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ท่าฉางประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และแก้ปัญหาภัยแล้ง บูรณาการแผนงาน/โครงการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเชื่อมโยงในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

//////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button