ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะทะเล โซนพื้นที่บริการ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รองรับนักท่องเที่ยว เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะทะเล โซนพื้นที่บริการ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รองรับนักท่องเที่ยว เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดเก็บและคัดแยกขยะทะเล โซนพื้นที่บริการ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รองรับนักท่องเที่ยว เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

นายสาธิต ตันติกฤตยา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ลำดับที่ 1184 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 นับเป็นลำดับที่ 9 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ 63,750 ไร่ ลักษณะทางนิเวศประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหลายรูปแบบ คือ หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลนและแนวปะการัง มีความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชและสัตว์ป่า รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก โดยบางชนิดจัดเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น คือ กล้วยไม้รองเท้านารีซ่องอ่างทอง และยังมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม ได้แก่ นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกแก๊ก นกออก และนกลุมพูขาว อีกทั้ง ยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ วาฬบรูด้า ฉลามวาฬ โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และเต่าทะเล และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของพื้นที่ลุ่มเป็นจำนวนมาก

ดังนี้ ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จึงได้ระดมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาและคัดแยกขยะทะเล โซนพื้นที่บริการ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ รองรับนักท่องเที่ยว ให้ธรรมชาติมีความสวยงาม

และเพื่อให้ธรรมขาติมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อรักษามรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าแห่งท้องทะเลอ่าวไทยนี้ไว้ตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button