ข่าวทั่วไทยสังคม

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพ ภาคใต้ เกาะสมุย ชูเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายหลังโควิด-19 คลี่คลายลง

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพ ภาคใต้ เกาะสมุย ชูเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายหลังโควิด-19 คลี่คลายลง

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ศึกษาดูงานโรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพ ภาคใต้ เกาะสมุย ชูเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายหลังโควิด-19 คลี่คลายลง

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำโดย นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมโรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพ ภาคใต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสอนนวดและสปายกทิพ ภาคใต้ เปิดกิจการมากว่า 15 ปี ให้บริการนวดแผนไทยและเปิดสอนนวดไทย หลักสูตร 150 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 1 เดือน ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับนักเรียนรุ่นละ 40 คน หากนักเรียนผ่านการเก็บเคสครบ 100 เคส ตามมาตรฐานหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อนำไปปรับขึ้นค่าจ้างในระดับสูงได้ นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรมีงานรองรับร้อยละ 100 ทั้งงานด้านสปาและโรงแรมในประเทศไทย และงานบริการบนเรือสำราญในทวีปยุโรป

มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นสิ่งสำคัญในอาชีพนวดแผนไทย ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บในการนวด และเป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยครูผู้สอนซึ่งมีความรู้ในด้านกายวิภาคศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้การติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตรของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันครูผู้สอนซึ่งมีความรู้จริงในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหายากและเป็นที่ต้องการของโรงเรียน ทั้งนี้ ความมั่นใจประการหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพนวดไทยคือแรงงานหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทดแทนแรงงานคนได้ เพราะแรงงานคนมีความใส่ใจและจิตบริการ หากได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและความรู้ที่ถูกต้อง ก็จะยิ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของอาชีพนวดไทยในระดับสากล

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาคการท่องเที่ยว เพราะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยกลับมาฟื้นตัว เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยกลับมาพัฒนาศักยภาพและฝีมือของตนเองให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ คณะอนุกรรมาธิการยังได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทั้งสาม โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง และเปิดกว้างหลักสูตรสำหรับแรงงานโดยทั่วไปและแรงงานผู้สูงอายุ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button