ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉางประชุมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอตาม”โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

อำเภอท่าฉางประชุมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอตาม"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

อำเภอท่าฉางประชุมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอตาม”โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำเนินการตามความร่วมมือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะจังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางครัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อำเภอท่าฉางได้กำหนดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอท่าฉาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมว รายงาน
ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการวัคซีน
3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ในวัด โรงเรียน
และที่สาธารณะ
4.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำหมันสุนัขและแมว

///////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button