ข่าวทั่วไทย

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี แนะนำจุดเช็คอิน ทช.ชวนเที่ยว สะพานเฉลิมสิริราช @เกาะแรต จ.สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี แนะนำจุดเช็คอิน ทช.ชวนเที่ยว สะพานเฉลิมสิริราช @เกาะแรต จ.สุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี แนะนำจุดเช็คอิน ทช.ชวนเที่ยว สะพานเฉลิมสิริราช @เกาะแรต จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการแชวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี นายทรงศักดิ์ จันทร์ผ่อง วิศวกรโยธาชำนาญการ นายจิระพัฒน์ รุยันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ 1 ใน 20 จุดเช็คอิน By ทช. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร กล่าวว่า แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบดูแลเส้นทางสายทางในความรับผิดชอบ 1 ใน 20 จุดเช็คอิน By ทช.ชวนเที่ยว ที่ สะพานเฉลิมสิริราช ต.เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ปัจจุบันการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวบนพื้นที่ของเกาะแรตได้อย่างมีความสุข อาทิเช่น บ้านพักโฮมสเตย์ นั่งเรือชมโลมา ลานหินดำ อาหารพื้นบ้าน วิถีชุมชนของชาวบ้านเกาะแรต และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมเดินทางอุ่นใจไปกับถนนทางหลวงชนบท โดยประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมปักหมุด 20 จุดเช็คอิน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ทช. เป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้วิถีชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนบนโครงข่ายทางหลวงชนบทตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางอุ่นใจไปกับถนนทางหลวงชนบทตลอดสายทางที่เข้าสู่เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชมรายละเอียดการเดินทางได้ที่ช่อง Youtube กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และ www.drr.go.th หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน สังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

 

////////

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button