การเมืองข่าวทั่วไทยสังคม

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัยบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.สุราษฏร์ธานี

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัยบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.สุราษฏร์ธานี

รมว.แรงงานพิพัฒน์ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบริการประกันสังคมที่ทันสมัยบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ .สุราษฏร์ธานี

เมื่อเวลา 10.00 .วันที่ 7 ..66 ที่โรงแรมวังใต้ .ตลาด .เมือง .สุราษฎร์ธานีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัยพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ..กานสินี โอภาสรังสรรค์ (กาญจนะ) สส.เขต1จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายพิชัย ชมพูพล สส.เขต 6 สุราษฎร์ธานี และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน (ภาคใต้) ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานการจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ผลตอบรับที่ดีมาก จากการที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ ตลอดจนมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าควรจัดประชุมเพิ่มเติมและกระจายไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงได้มีการขยายผลการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาในการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ภูมิภาค ครั้งนี้ สำหรับ14 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ผลิตผลทางการเกษตร แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลาดแรงงาน โดยภาคใต้มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคมทั้งหมด 55,642 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 จำนวนทั้งสิ้น 2,734,299 คน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บข้อมูลแรงงาน เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร และนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลทำให้สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative) นำไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน เพื่อขยายผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาสิทธิประโยชน์ และให้บริการผู้ประกันตน รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการ ต่าง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญของนโยบายกระทรวงแรงงานทักษะดีมีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อไป

หลังจากพิธีเปิดงาน รมว. พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ .สุราษฏร์ธานี โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวผู้ประกันตนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เผยว่า วันนี้ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม เดินทางมาที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยได้นำความห่วงใยรวมถึงกำลังใจมามอบให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และถือเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาพูดคุย แนะนำสิทธิประโยชน์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย ในการนี้ ยังได้นำของใช้เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยผู้ประกันตนรายแรกคือนายไพศิษฐ์ สินพูลเกิด อายุ 57 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร ในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง พูดได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 70 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ2,400 บาท ตลอดชีวิต และผู้ประกันตนรายที่ 2 คือ นายเฉลิมชัย รุ่งเรือง อายุ 52 ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร ในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุพพลภาพจากโรคไขสันหลังอักเสบ เป็นเหตุให้ขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ประกันตนจะอยู่ที่ใดก็ตาม สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

/////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button