ข่าวทั่วไทยสังคม

นายอำเภอท่าฉางช่วยเหลือเด็กชาย 9 ขวบอาศัยอยู่กับย่าฐานะยากจนได้เรียนต่อตามวัย

นายอำเภอท่าฉางช่วยเหลือเด็กชาย 9 ขวบอาศัยอยู่กับย่าฐานะยากจนได้เรียนต่อตามวัย

นายอำเภอท่าฉางช่วยเหลือเด็กชาย 9 ขวบอาศัยอยู่กับย่าฐานะยากจนได้เรียนต่อตามวัย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ..) มอบหมาย ..รติกร มาศกสิน ใช้รถยนต์กองร้อยอาสารักษาดินแดน นำนางสาวสมบุญ แพวิเศษ และ เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมรุ่ง อายุ 9 ปี ไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายนายสุกิจ มีพริ้ง อำเภอท่าฉางได้ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมรุ่ง อายุ 9 ปี ซึ่งไม่ได้รับการศึกษาและไม่ได้รับการดูแลตามช่วงวัย บิดามารดาแยกทางกัน อาศัยอยู่กับย่าในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อประสานงานโรงเรียนปากน้ำบ้านท่ากระจายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการออกหนังสือส่งตัวนักเรียน และประสานงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครเข้าเรียน เพื่อให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

นอกจากนี้ นายอำเภอท่าฉางได้มอบหมายให้พัฒนากรตำบลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามความเป็นอยู่และเก็บข้อมูล และได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท และอำเภอท่าฉางจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ต่อไป

///// #นอภท่าฉาง #ส่งสุดทาง #ท่าฉางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  /////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button