ข่าวทั่วไทยสังคม

“อำเภอท่าฉางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้”

“อำเภอท่าฉางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้”

“อำเภอท่าฉางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) รับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าฉาง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

โดยนำพืช ผัก ที่ปลูก ปลาที่เลี้ยง มาประกอบอาหาร ซึ่งบริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าฉาง มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ผลต่าง ๆ หมาก พลู บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงแหนแดง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ไว้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ ประหยัดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ผู้นำทำก่อน และขยายผลไปยังบ้านเรือนของประชาชน เพื่อจะได้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทาน นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และจะได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และขยายผลไปจนครบทุกหมู่บ้านต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button