ข่าวทั่วไทยสังคม

รมว.ศธ.เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” มอบนโยบาย สอศ. พร้อมรับทุกความคิดเห็น พัฒนาอาชีวะให้ดีดียิ่งขึ้น

รมว.ศธ.เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” มอบนโยบาย สอศ. พร้อมรับทุกความคิดเห็น พัฒนาอาชีวะให้ดีดียิ่งขึ้น

รมว.ศธ.เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” มอบนโยบาย สอศ. พร้อมรับทุกความคิดเห็น พัฒนาอาชีวะให้ดีดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และน.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.เขต1สุราษฎร์ธานี ร่วมจต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ นายประพัทธ์ รัตนอรุน นายวิทวัต ปัจจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐ สังกัด สอศ. ผู้อำนวยการสำนัก หน่วย กลุ่ม ศูนย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน 500 คน ร่วมพิธี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ รัฐสภา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น 1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 4. การสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ 5. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยในประเด็นดังกล่าวมาข้างต้น ผมมั่นใจว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกระดับได้พยายามขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะสนับสนุนงานของทุกท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

จากการแถลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผมขอฝากนโยบาย และพร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงงานอาชีวศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. จัดการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาของรัฐ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จ การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2.เพื่อเสนอความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา และนิทรรศการความสำเร็จนโยบายหลักของ สอศ. ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ อาทิ ผลงาน “โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ” ซึ่งกำลังเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที “Indonesia Inventor Day 2023” (IID 2023)  ณ บาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลงาน “นวัตกรรมเรือไฟฟ้าสำหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง” ได้รับรางวัล Gold Medal (เหรียญทอง) และรางวัล Special Prize on Stage จาก Hong Kong Student Invention Patent Program (Hong Kong Special Award)  ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) ณ Tokyo AriakeGarden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ส่วนของรางวัลระดับชาติ ได้แก่ ผลงาน “เตาอบโอ่งและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และผลงาน “นวัตกรรมชุดทำขนม Street food 3 types เพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจน” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มอาหาร จากการประกวดจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) เป็นต้น

/////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button