ข่าวทั่วไทยสังคม

นายอำเภอท่าฉาง ดำเนินโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง

นายอำเภอท่าฉาง ดำเนินโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง

นายอำเภอท่าฉาง ดำเนินโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ดำเนินโครงการเข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำเดือนกันยายน 2566  ณ วัดอัมพาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน น้อมนำหลักศีล 5 มาเป็นแนวปฏิบัติและดำรงตนในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว สังคม อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้บูรณาการงานตามนโยบาย โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (D-CAST) ร่วมด้วยกิจกรรมประกอบด้วย

1. ไหว้พระ สมาทานศีล

2. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาปกรณ์ ปภากโร  ปธ.4 วัดอัมพาราม อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ถวายภัตตาหารเพล

4. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

5. นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พบปะและชี้แจ้งข้อราชการแก่ประชาชน สร้างการรับรู้โครงการ “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (D-CAST) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) การรณรงค์ใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID การสมัครสมาชิก กอช.

6. ส่วนราชการนำงานบริการที่รับผิดชอบไปร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชน ดังนี้
6.1 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าฉาง รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 3 ราย
6.2 สำนักทะเบียนอำเภอท่าฉาง รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียนและบัตร จำนวน 2 ราย ติดตั้ง App ThaID จำนวน 2 ราย
6.3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดนิทรรศการวันดินโลก ต้นพริก จำนวน 208 ต้น เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 15 ถุง แจกแหนแดง จำนวน 20 ราย แนะนำการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน จำนวน 35 ราย
6.4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 ราย
6.5 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉาง จำหน่ายกระเป๋า จำนวน 10 ราย จำหน่ายน้ำผัดไทย จำนวน 28 ราย
6.6 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จำนวน 65 ราย
6.7 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าฉาง ที่ 19 บริการตัดผม จำนวน 14 ราย

///////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button