ข่าวทั่วไทยสังคม

ป.ป.ส.ภาค 8 สร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่าpประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ป.ป.ส.ภาค 8 สร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่าpประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ป.ป.ส.ภาค 8 สร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่าpประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน หลังพบหมู่บ้านการแพร่ระบาดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จำนวน 1690 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 1750 หมู่บ้าน

นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 (สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8) ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน/เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัสเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมศึกษาดูงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน /ประเด็นเนื้อหาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมพัฒนารูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับเครือข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วย สื่อมวลชน ภาครัฐ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน และบุคลากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 รวมทั้งสิ้น 50 คน


นายพีระ กาญจนพงศ์ กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรการป้องกันยาเสพติด มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน แรงงาน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้เหมาะสมเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ทั้งในมิติการค้า การเสพ และไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด ผ่านการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบสื่อ ช่องทาง กิจกรรม และวิธิการในการสร้างการรับรู้ การพัฒนา และขยายหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้บรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และพื้นที่สังคมออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาช่วยป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด


สำหรับพื้นที่สำนักงานป้องกันและxราบปรามยาglrติดภาค 8 มีหมู่บ้านเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน 1750 หมู่บาน ชุมชน พบหมู่บ้านแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวน 1692 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านชานแดนนำเข้ายาเสพติด 2 หมู่บ้านคือปากน้ำระนองและบ้านหินช้าง ในพื้นที่จังหวัดระนอง มีที่พักยาจำนวน 50 แห่ง นครศรีธรรมราชพบที่พักยามากที่สุดจำนวน 40 แห่ง สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง พังงา 3 แห่ง ภูเก็ต 3 แห่ง ชุมพร 1 แห่ง และยังเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button