ข่าวทั่วไทย

เปิดตัว รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เส้นทางภาคใต้ตอนบน พร้อมเชิญชวน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุม APEC 2022 กลางเดือนพฤศจิกายนนี้

เปิดตัว รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เส้นทางภาคใต้ตอนบน พร้อมเชิญชวน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุม APEC 2022 กลางเดือนพฤศจิกายนนี้

เปิดตัว รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เส้นทางภาคใต้ตอนบน พร้อมเชิญชวน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุม APEC 2022 กลางเดือนพฤศจิกายนนี้

วันนี้ (30 ก.ย.65) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมภาษณ์สด ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT South ทีวีดิจิตอลภาคใต้ ในกิจกรรมการเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 8 จุดเริ่มต้นเส้นทางสัญจรของรถนิทรรศการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พร้อมกับ อีก 7 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชน ได้เกิดการความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทย ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) 2565 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG โมเดล โดยมี นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อทุกแขนงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนในพื้นที่ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอศักยภาพ ความพร้อมของประเทศไทย การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า และลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ ซึ่งแม้ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่ได้เป็นสถานที่จัดประชุม แต่จะได้โอกาสนำเสนอความโดดเด่นด้านอาหาร สินค้า GI และการแสดงทางวัฒนธรรม ต่อผู้นำทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

สำหรับ รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร มีทั้งหมด 8 คัน กระจายไปยังสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต ทั่วประเทศ ก่อนจะสัญจรต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ครอบคลุม ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งภายในรถจะมีนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เอเปคและ21 เขตเศรษฐกิจ ผ่านเทคโนโลยี AR MAP นิทรรศการการเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุม เอเปค แนวคิดการจัดงาน open connect balance , โมเดลเศรษฐกิจ BCG และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดของ BCG ขับเคลื่อนในแต่ละภูมิภาค รวมถึง มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึก โดยรถนิทรรศการดังกล่าว จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปยังแหล่งชุมชน ตลาดนัด ถนนคนเดิน และสถาบันการศึกษา ก่อนจะเดินทางไปจัดนิทรรศการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆต่อไป

 

/////ปชส.สฎ.//////

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button