ข่าวทั่วไทย

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ1 ปีวันปลดล็อกพืชกระท่อม24 ส.ค. “สร้างเศรษฐกิจเพื่อชาวใต้ เปลี่ยนพืชกระท่อม เป็นเงินสด”

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ1 ปีวันปลดล็อกพืชกระท่อม24 ส.ค. "สร้างเศรษฐกิจเพื่อชาวใต้ เปลี่ยนพืชกระท่อม เป็นเงินสด"

สำนักงาน ... กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ1 ปีวันปลดล็อกพืชกระท่อม24 .. “สร้างเศรษฐกิจเพื่อชาวใต้ เปลี่ยนพืชกระท่อม เป็นเงินสด

เมื่อเวลา19.00 .วันที่24 ..65 ที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า .เมือง .สุราษฎร์ธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชาวใต้เปลี่ยนพืกระท่อมเป็นเงินสดซึ่งสำนักงาน ... กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมครบรอบ1 ปีวันปลดล็อกพืชกระท่อม24 .ค.โดยมีนายวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพีระกาญจนพงษ์ ผอ.ปปส.ภาค8 นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการกองกฎหมายสานักงาน ..นายมีเกียรติ อ้นทองประธานสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย(สปกท.) คุณปัฐน์ เปล่งอรุณ ประธานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัดจังหวัดพัทลุงและตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ระยะเวลากว่า78 ปีที่กระท่อมถูกจัดให้อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของ ... ยาเสพติดใหโ้ทษ.. 2522 และเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2564 ไทยได้ปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อหวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกกินซื้อขายและครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยนาร่องที่ภาคใต้และในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นี้นับเป็นการครบรอบ1 ปีที่มีการปลดล็อกกระท่อมสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(...) กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมวันครบรอบวันปลดล็อกพืชกระท่อมขึ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผมอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวใต้ที่ช่วยดูแลรักษาพืชกระท่อมจนเราเห็นว่าพืชกระท่อมมีประโยชน์จนสามารถปลดล็อคพืชกระท่อมในวันที่24 สิงหาคม2564 ซึ่งในวันนี้ก็ครบ1 ปีแล้วเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่สาคัญและเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชที่สร้างเงินได้ต่อไปอย่างมั่นคงโดยระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเดิมพืชกระท่อมไม่สามารถพูดได้อย่างเปิดเผยประชาชนต้องแอบกินเคี้ยวแม้มีความสนใจจากสถาบันมหาวิทยาลัยหรือชาวต่างชาติ

ต่อพืชกระท่อมแต่ก็ติดข้อจากัดทางกฎหมายเพราะกระท่อมเป็นยาเสพติดปัจจุบันกระท่อมในระยะเวลา1 ปีไม่ใช่แค่ผู้ค้าขายผู้ทาธุรกิจที่ได้ประโยชน์ผู้ใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการบริโภคชาวบ้านเกษตรกรแกร๊บสามารถใช้ได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องแอบใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโรคโควิดมาร่วม3 ปี(2563-2565) คนต่างได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถทามาหากินได้ตามปกติกระท่อมซึ่งถือเป็นวิถีของชาวบ้านผมดีใจที่การปลดล็อกพืชกระท่อมได้มีส่วนช่วยเป็นหนทางในการสร้างรายได้ต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button