ข่าวทั่วไทยสังคม

ทางม้าลายสวนสัตว์สามมิติแนวคิดสร้างสรรค์ นศ.ฝึกงานมรส. เพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมภาษาอังกฤษขณะที่เทศบาลเมืองท่าข้ามเตรียมต่อยอดสู่23ชุมชน

ทางม้าลายสวนสัตว์สามมิติแนวคิดสร้างสรรค์ นศ.ฝึกงานมรส. เพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมภาษาอังกฤษขณะที่เทศบาลเมืองท่าข้ามเตรียมต่อยอดสู่23ชุมชน

ทางม้าลายสวนสัตว์สามมิติแนวคิดสร้างสรรค์ นศ.ฝึกงานมรส. เพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมภาษาอังกฤษขณะที่เทศบาลเมืองท่าข้ามเตรียมต่อยอดสู่23ชุมชน

โดยทางม้าลายสวนสัตว์สามมิติถูกทำขึ้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 ด้วยฝีมือของนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจารย์ศิลปะของโรงเรียนและเด็กนักเรียนช่วยกันวาดภาพฝึกทักษะงานศิลปะให้กับนักเรียนที่สนใจซึ่งออกแบบทางม้าลายให้เป็นสามมิติแต่ใส่ความพิเศษด้วยรูปวาดสัตว์ต่างๆพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เกิดการเรียรู้ไปในตัวและมีสีสันที่สวยงามโด่ดเด่นให้รถที่ใช้เส้นทางได้เห็นชัดเจนเพื่อชะลอความเร็วพร้อมมีแผ่นปรับเปลี่ยนรูปสัตว์และคำศัพท์ชนิดอื่นให้เด็กได้เรียนและจดจำคำศัพท์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

นางปนัดดา ชัยทอง ผอ.รร.เทศบาลเมืองท่าข้าม3 กล่าวว่าทางม้าหลายหน้าโรงเรียนของเรา2จุดนั้นเดิมเรามีความตั้งใจจะทำอยู่แล้วจึงได้ปรึกษากับนายกเทสมนตรีเมืองท่าข้ามจึงได้ออกมาเป็นทางม้าลาย3มิติที่แฝงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยทำให้ได้การป้องกันอุบัติเหตุและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย

ด้านนางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม กล่าวว่า เป้าหมายของเทศบาลเมืองท่าข้ามที่จะทำทางม้าลาย3มิติไปทุกโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองท่าข้ามและจะทำในอีก23 ชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งรูปแบบจะต่างกันไปตามบริบทของชุมชนเพื่อให้ทั้งนี้ตนเองหวังว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นชาวบ้านนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในทางม้าลายและยังได้สีสันสวยงามและจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button