ข่าวทั่วไทย

ศจพ.อ.พนมชื่นใจครัวเรือนเปราะบางพ้นวิกฤตด้วยแรงใจพลิกฟื้นความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้านในฝันของลุงเอิบสู้ชีวิต

ศจพ.อ.พนมชื่นใจครัวเรือนเปราะบางพ้นวิกฤตด้วยแรงใจพลิกฟื้นความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้านในฝันของลุงเอิบสู้ชีวิต

ศจพ..พนมชื่นใจครัวเรือนเปราะบางพ้นวิกฤตด้วยแรงใจพลิกฟื้นความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้านในฝันของลุงเอิบสู้ชีวิต

เสานายอำเภอหลังคากาชาด

นายสุเชาว์ทูโมสิกนายอำเภอพนมประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมพร้อมด้วยนางสาวประไพพัฒน์จินดารัตน์พัฒนาการอำเภอพนมนายสุจินท์หวังดีกำนันตำบลพลูเถื่อนนายนราพงษ์คมบางท้องถิ่นอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนมพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายเอิบทิพย์สงครามหมู่ที่1 ตำบลพลูเถื่อนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครัวเรือนเปราะบางตามระบบTPMAP

โดยศจพ..พนมบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบเงินทุนจำนวนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเนื่องจากครัวเรือนมีความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวรจึงมีความต้องการสร้างบ้านหลังใหม่

นายเอิบทิพย์สงครามมีความขยันสู้ชีวิตแม้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากป่วยด้วยโรคโปลิโอและมีภรรยาป่วยด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต้องอยู่ในความดูแลของนายเอิบทิพย์สงครามตลอดเวลา

ในการนี้ครัวเรือนได้นำเงินที่รับมอบจากนางอุรสาจินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายสุเชาว์ทูโมสิกนายอำเภอพนมซื้อเสาและกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อใช้ในการสร้างบ้านหลังใหม่นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเลื่อยไม้และมีทักษะในงานก่อสร้างโดยได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือครังเรือนเปราะบาง  จึงสามารถสร้างหลังใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนโดยนางสาวปภัสราสาคร

อำเภอพนมบัวผุดสวยรวยเขาเสียบหมอก

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button