ข่าวทั่วไทย

ประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีหรือBIG 6 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีตามแนวทางดำเนินงานโครงการบ้านดอนสมาร์เซฟตี้โซนSmart Safety Zone 4.0

ประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีหรือBIG 6 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีตามแนวทางดำเนินงานโครงการบ้านดอนสมาร์เซฟตี้โซนSmart Safety Zone 4.0

ประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีหรือBIG 6 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีตามแนวทางดำเนินงานโครงการบ้านดอนสมาร์เซฟตี้โซนSmart Safety Zone 4.0

ที่ภัตตราคารป๊อปอายวิภาวดี .เมือง .สุราษฎร์ธานี ...นิพล ชาตรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภาคีเครือข่ายภาคตำรวจเป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีหรือBIG 6 ประจำเดือนกรกฎาคม2565 โดยที่ประชุมประกอบด้วยภาคีเครือข่ายครบทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยภาคีเครือข่าย1.ภาคอปท. 2.ภาคหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร3.ภาคธุรกิจ4.ภาคประชาชน5.ภาคสื่อมวลชน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละภาคีเครือข่ายฯร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันทำงานทุกภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตสมาร์ทเซฟตี้โซน

ทั้งนี้...นิพลชาตรีได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯนี้ตลอดระยะเวลา9 เดือนที่ผ่านมาแจ้งให้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีทราบในที่ประชุมภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วนได้ชื่นชมความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯที่ร่วมกันบูรณการการทำงานกันทุกภาคส่วนพร้อมกับในที่ประชุมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากให้มีการขยายการดำเนินงานโครงการฯนี้ต่อเนื่องไปตลอดและให้คลอบคลุมเต็มพื้นที่ เมื่อวันที่22 ..65 เวลา18.30 . ภัตตราคารป๊อปอายวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน#บ้านดอน#ตลาดศาลเจ้า#สภเมืองสุราษฎร์ธานี#สุราษฎร์ธานี#SmartSafetyZone #SSZ

//////

         

  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button