ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI)สุราษฎร์ธานีครั้งที่30 ประจำปี65

จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI)สุราษฎร์ธานีครั้งที่30 ประจำปี65

จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI)สุราษฎร์ธานีครั้งที่30 ประจำปี65

เมื่อเวลา14.00 .วันที่ 10 ..65 ที่สวนเงาะนายทรงพลพัฒน์ทอง หมู่ที่3 .เพิ่มพูนทรัพย์ .บ้านนาสาร .สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายโกศล ศุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร ..นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผอ.ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI) สุราษฎร์ธานีครั้งที่30 ประจำปี65 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9-20 สิงหาคม2565 ริมคลองฉวาง.บ้านนาสาร.สุราษฎร์ธานี

นายโกศล กล่าวว่า เมืองนาสารเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีสิ่งดีงามซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอบ้านนาสารก็คือผลไม้ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเงาะโรงเรียนนาสารซึ่งเกษตรกรในอำเภอบ้านนาสารและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายถือเป็นอาชี่พหลักก็ว่าได้ผลผลิตที่ได้ส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศทำรายได้ให้เกษตรกรปีละหลายล้านบาทสร้างความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนในเขตอำเภอบ้านนาสารและพื้นที่ใกล้เคียงดังคำขวัญที่ว่าเงาะโรงเรียนชื่อเฟื่องรวยเหมืองแร่แท้น้ำผึ้งน่าทึ่งปลาเม็งยำเลิศล้ำถ้ำผาเพลินตาน้ำตกสวยงดงามด้วยอุทยานและคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมมะนอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและของดีอื่นอีกมากมายที่ควรจะได้อนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอีกด้วยประกอบกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้การจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ดังนั้นเทศบาลเมืองนาสารจึงได้จัดทำโครงการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI) ประจำปีงบประมาณ.. 2565 ของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครั้งนี้เป็นครั้งที่30 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวไปสู่วิถีแห่งการท่องเที่ยวยุคใหม่ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของดีเมืองนาสารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย,เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะโรงเรียนนาสารและผลไม้อื่นได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตรกรด้วย,เพื่อสืบทอดส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีการจัดงานขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างให้คงอยู่ตลอดไป,เพื่อสร้างความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ความปรองดองตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน,และเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตอำเภอบ้านนาสารและเป็นกองทุนหมุนเวียนให้แก่เครือข่ายชุมชนของเทศบาลเมืองนาสาร

 ด้านนายวิชวุทย์ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลวันเงาะโรงเรียนได้งดจัดเป็นเวลา2 ปีเนื่องจากการแรพ่ระบาดของโควิด19 ทั้งนี้จากวัตถุขั้งต้นของการจัดงานซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร(GI) สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่9-20 สิงหาคม2565 ริมคลองฉวาง.บ้านนาสาร.สุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะโรงเรียนนาสารและผลไม้อื่นได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตรกรด้วยซึ่งภายในงานยังมีกิจต่างๆมากมายอาทิเช่นการประกวดขบวนแห่รถพฤกษชาติ,การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสารและขวัญใจชาวสวน,การประกวดสวนผลไม้,การปั่นจักรยานปั่นไปทั่วทัวร์เมืองเงาะ“,การจัดทัวร์สวนผลไม้และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดงาน,การทำขวัญเงาะโรงเรียนนาสารและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและชื่อเสียงของเมืองนาสารให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป,ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร,ทำให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ,และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตนเองตลอดไป

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button