ข่าวทั่วไทยสังคม

เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ทดแทน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ทดแทน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ทดแทน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่3 พ.ค.66ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลท่าฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566

ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉางกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 122 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างอุดมการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

///////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button