ข่าวทั่วไทยสังคม

นายอำเภอท่าฉางจัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

นายอำเภอท่าฉางจัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

นายอำเภอท่าฉางจัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อำเภอท่าฉาง ปลูกผักสวนครัว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าฉาง กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ผู้นำทำก่อน

โดยเริ่มจากปลูกผักในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าฉาง และขยายผลไปยังบ้านเรือนของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ ประหยัดรายจ่าย ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย เพื่อครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และจะได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และขยายผลไปจนครบทุกหมู่บ้านต่อไป

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button