ท่องเที่ยวสังคม

พม,สุราษฎร์ธานี จัดงานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 66

พม,สุราษฎร์ธานี จัดงานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 66

พม,สุราษฎร์ธานี จัดงานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 66

เมื่อวันที่ 15 มีค.ค.66 ที่โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 66

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างเจตนาของสังคมให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์สตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีได้กล่าว แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมโครงการ ประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และกล่าวต่อว่า สตรีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีศักยภาพในการแสดงบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุรุษปัจจุบันมีจำนวนประชากรสตรีประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศโดยในปัจจุบันสังคมยังไม่ค่อยยอมรับในการที่สตรีออกมาสู่สังคมการเป็นผู้นำ หรือนักการเมืองมากนัก สิ่งเหล่านี้ สะท้อนถึงการที่ทำให้สังคม ต้องย้อนกลับไปพิจารณาในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาคของกันและกันและการจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีอาสาสมัครพัฒนาสังคมดีเด่น และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีในทุกระดับ มีความรู้ รัก สามัคคี และกล้าแสดงออกโดยมีเวทีสาธารณะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์สตรี ทบทวนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนต่างๆในสังคม ตลอดทั้ง เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพ และสิทธิมนุษยชนของสตรี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพของสตรี

ด้านนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม ด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงานปกครองท้องที่ท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีในทุกระดับ มีความรู้ รัก สามัคคี และกล้าแสดงออกโดยมีเวทีสาธารณะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์สตรี ทบทวนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนต่างๆในสังคม และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพของสตรี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายสตรีรวมจำนวน ๘๐ คน โดยในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณสตรีอาสาสมัครพัฒนาสังคมระดับอำเภอ จำนวน ๑๙ ท่าน และการบรรยายความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และยกระดับศักยภาพสตรี สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพด้านการตลาดออนไลน์ และเวทีอภิปราย เรื่อง พลังสตรี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม บทบาททางการเมือง การศึกษาและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการนำเสนอข้อเสนอสมัชชาจากคณะผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชา

//////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button