ข่าวทั่วไทย

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ที่ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจ้างครูสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ยอดรวม 750,000 บาท นายอำเภอท่าฉางได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ถือเป็นการบูรณาการการทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

//////////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button