ข่าวทั่วไทย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทน คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 40 ตท.29 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันทหารผ่านศึก

พันเอก รณชัย กล่าวว่า กองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเคลื่อนที่46 ได้มอบทุนอาหารกลางวันจำนวน 4 พันบาท ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงจำนวน 90 คน และ มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุนรวมจำนวน 12,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่เเรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความอยู่ดีกินดี

และ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ วันที่3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน ทหารผ่านศึก ระลึกถึง ทหารผ่านศึก วีรกรรมทหารกล้า ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตเพื่อผืนแผ่นดินไทย มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉนั้น เด็กและเยาวนทุกคนจึงต้องหวงแหน แผ่นดินนี้ เพื่อรักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button