ข่าวทั่วไทย

ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี เปิดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศีกษาที่เข้ามานำอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี เปิดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศีกษาที่เข้ามานำอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี เปิดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศีกษาที่เข้ามานำอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 .สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี จำนวน 60 คน เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล และฟาร์มการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ เพื่อที่จะให้นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นำไปต่อยออดถึงองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัตจริงที่บ้านรือนำไปปลูกในโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำ เนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนกินนอนที่พักอยู่ในโรงเรียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงวัว หรือการผสมวัว การเลี้ยงปลาทั้งในบ่อดินและบ่อพลาสติก การทำน้ำยางควันไม้

โครงการฟาร์มต้นแบบ นทพ. รูปแบบที่ 3 โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46ต.วัดประดู่ อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

 

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button