ข่าวทั่วไทย

พม.สุราษฎร์ฯลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย

พม.สุราษฎร์ฯลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย

พม.สุราษฎร์ฯลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.66  นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลคลองศก อำเภอพนม  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้กำลังใจ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

โดยครอบครัวแรก นายสุทัศน์ สุวรรณรัตน์  อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 162 ม.5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้สูงอายุพิการทางการได้ยิน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รวมเดือนละ 1,400 บาท  มีโรคประจำตัวกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ครอบครัวมีรายได้จากภรรยาทำสวนยางพารา มีรายได้เดืนละประมาณ 3,000 บาท ต้องรับภาระดูแลหลาน จำนวน 2 คน เนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต บิดาต้องโทษจำคุก ซึ่งหลานคนโตมีความพิการทางการได้ยินและการสื่อสาร มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ช้า ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้พิการ คนเล็ก อายุ 2 ปี  ทั้งสองคนได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท โดยกำหนดแผนการช่วยเหลือ เรื่องการจดทะเบียนคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ

และครอบครัวนางวรรณา วิเชียร อายุ 62 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 108 ม.5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับสามี และบุตร รวม 6 คน ครอบครัว มีรายได้หลักจากการที่สามีประกอบอาชีพรับจ้าง เพียงลำพัง   มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท มีภาระหนี้สิน จำนวน 10,000 บาท ซึ่งนางวรรณาฯ มีความสามารถในการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว แต่ขาดเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จึงได้แนะนำแหล่งเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว ต่อไป

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button