ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเรือรองรับนักท่องเที่ยวทางน้ำ หลังนักท่องเที่ยวยุโรป เยอรมันเดินทางเข้าเกาะสมุยเพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานี

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเรือรองรับนักท่องเที่ยวทางน้ำ หลังนักท่องเที่ยวยุโรป เยอรมันเดินทางเข้าเกาะสมุยเพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานี

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเรือรองรับนักท่องเที่ยวทางน้ำ หลังนักท่องเที่ยวยุโรป เยอรมันเดินทางเข้าเกาะสมุยเพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานี ในเย็นวันที่ 23 มกราคม และเดินทางต่อมายังเกาะสมุย


นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เปิดเผย หลังจากนักท่องเที่ยวยุโรป เยอรมันเดินทางเข้าท่องเที่ยวเกาะสมุยจำนวนมาก และ สาธารณรัฐประชาชนจีน อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะเกาะสมุย ดังนั้น เพื่อให้การบริการท่องเที่ยวทางน้ำมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุด สำนักงาน ฯจึงได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเรือรองรับนักท่องเที่ยวทางน้ำ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือโดยสาร ผู้ควบคุมเรือ ต้องให้คำแนะนำ ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนเรือออกจากท่าเทียบเรือ และผู้ประกอบการเรือต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนด เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือบรรทุกคนโดยสาร ให้ดำเนินการใช้เทคโนโลยี ติดตั้งจอทีวีในเรือเพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสวมใส่เสื้อชูชีพ เพื่อให้ทุกคนใส่และเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้ำ

 

สำหรับอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมกราคม 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านช่องทางสนามบินบางกอกแอร์เวย์ จำนวน 86,507 เดินทางออก จำนวน 85,358 คนและคาดว่าในวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่จะมีเที่ยวบิน เช่าเหมาลำระหว่างประเทศ เส้นทาง ไต้หวัน – สุราษฎร์ธานี นำคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 180 คน จากนั้น ในวันที่ 2 – 5 นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าเกาะสมุยและท่องเที่ยวยังหมู่เกาะ อ่างทอง เกาะเต่า นางยวน และ โดยสารเรือไปสูราษฎร์ และบินกลับไทเป ซึ่งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมาก

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button