ข่าวทั่วไทย

ท่าฉาง Kick Off กิจกรรมการทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ

ท่าฉาง Kick Off กิจกรรมการทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ

ท่าฉาง Kick Off กิจกรรมการทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นำทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับอำเภอ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ท้องถิ่นอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอประจำตำบลเสวียด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ผู้แทนกำนันตำบลเสวียด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 Kick Off กิจกรรมการทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ณ ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุกิจ กล่าวว่า อำเภอท่าฉางได้ติดตามการดำเนินงานทำถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ โดยเน้นที่บ้านผู้นำ “ทำก่อนและทำต่อเนื่อง” สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธีและการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบจกาผู้ประเมินภายนอก (Verification Body : WB) รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ การแยกขยะเพื่อนำไปบริจาค (ขยะบุญ) การทำถังขยะเปียก การทำเตาเผาขยะ (ขยะแห้ง)

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button