ข่าวทั่วไทยสังคม

“พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ครัวเรือนเปราะบาง เพิ่มรอยยิ้ม สร้างความสุข แก่ผู้สูงวัย”

"พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ครัวเรือนเปราะบาง เพิ่มรอยยิ้ม สร้างความสุข แก่ผู้สูงวัย"

“พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ครัวเรือนเปราะบาง เพิ่มรอยยิ้ม สร้างความสุข แก่ผู้สูงวัย”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน4ราย

นางสาวชลลดา  กล่าวว่า สำหรับวันนี้ได้ลงพื้นที่เยื่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายสงบ เพชรสังวาล 2.นายธนู เสริมสร้าง 3.นายเฉลิม กลับริน 4.นางสุคนธ์ สุทธิสิน โดยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง มีฐานะยากจน และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพิทักษ์ จันทร์คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ นายสำเริง อาวุธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้สำรวจความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถขอรับความช่วยเหลือด้านงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-355080 หรือโทร 1300 ฟรี 24 ชั่วโมง

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button