ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ ๒ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเอเปค 16-19 พ.ย เข้าพักผ่อนที่เกาะสมุย

เจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ ๒ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเอเปค 16-19 พ.ย เข้าพักผ่อนที่เกาะสมุย

เจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ ๒ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเอเปค 16-19 พ.ย เข้าพักผ่อนที่เกาะสมุย

นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๕ วัน จึงคาดว่าจะมี
ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวชายทะเลเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ ๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะสมุย โดยได้สั่งการให้ผู้ประกอบกิจการ เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่ด้วยการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ มีไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ และทางเดินขึ้น – ลง ให้เพียงพอ มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือ นักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ รวมทั้ง การเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีพลัดตกน้ำด้วย

เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องมีการตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อมและมีอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ในใบอนุญาตใช้เรือ

ขณะเรือแล่นสวนกัน หรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้คลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่น รวมทั้ง เข้าไปดูแลห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือและหลังคาเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กล่าวอีกว่า ส่วนของผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือว่า ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือ เพื่อสวมใส่ หรือนำมาไว้ใกล้ตัว การขึ้น – ลงเรือ ควรจะรอให้เรือจอดเทียบให้เรียบร้อยก่อน ไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ และผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือเสพของมีนเมาจนไม่สามารถครองสติได้เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ ซึ่งในพื้นที่เกาะสมุยคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button