ข่าวทั่วไทยสังคม

ท่าฉางจัดงานประเพณีท้องถิ่นและหารือการจัดการแข่งขันเรือยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่าฉางจัดงานประเพณีท้องถิ่นและหารือการจัดการแข่งขันเรือยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่าฉางจัดงานประเพณีท้องถิ่นและหารือการจัดการแข่งขันเรือยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและหารือการจัดการแข่งขันเรือยาว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง

เพื่อสำรวจงานด้านวัฒนธรรมประเพณี และสำรวจแผนการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำเป็นปฏิทินงานประเพณี และปฏิทินแข่งขันกีฬา ของอำเภอท่าฉาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button