ข่าวทั่วไทย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าฉางประชุมรายงานผลการปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าฉางประชุมรายงานผลการปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าฉางประชุมรายงานผลการปฏิบัติ

เมื่อวันที่15 ..65 ที่ห้องประชุมศาลาประชุมอำเภอท่าฉาง.สุราษฎร์ธานีนายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอท่าฉางร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติ  จิตอาสาพัฒนา(วางแผนอำนวย) ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอท่าฉาง

โดยนายสุกิจมีพริ้งตำแหน่งนายอำเภอท่าฉาง/ผอ.ศอ.จอส.. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและรองหัวหน้าจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนทั้ง6ตำบลรวมทั้งสิ้นจำนวน  23คนได้ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านโดยกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำปี66กำหนดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันที่25..65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button