ข่าวทั่วไทย

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพร้อมปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ส่งเสริมต่อยอดวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตำบลมะขามเตี้ย

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพร้อมปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ส่งเสริมต่อยอดวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตำบลมะขามเตี้ย

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพร้อมปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ส่งเสริมต่อยอดวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตำบลมะขามเตี้ย

นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่และนายภักดี นนทชิต ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตำบลมะขามเตี้ย ทั้งนี้เพื่อติดตามประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 โดยประเมินในส่วนของการบริหาร การวางแผน การบริหารการตลาด การจัดการความรู้และข้อมูล การบริหารสมาชิก การจัดการสินค้าหรือบริการ และผลลัพธ์การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน

ซึ่งการติดตามประเมินในครั้งนี้ จะได้ประมวลผล เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมต่อยอดทั้งในส่วนของการเลี้ยง การผลิต คุณค่าและมูลค่า รวมถึงการตลาด ที่สามารถขยายผลให้เป็นตลาดกลางซื้อขายโคได้ และต่อยอดไปสู่การเพาะปลูกหญ้าเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ย การปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร การขายออนไลน์ และท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำหรับวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตำบลมะขามเตี้ยปัจจุบันมีนายประพันธ์ โต๊ะบาย เป็นประธานกลุ่ม นายสรรเสริญ โต๊ะบาย เป็นเลขานุการ และมีนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 1 พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานที่ปรึกษา

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button