ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอเกาะสมุย สั่ง Kick off ปฏิบัติการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เข้าบำบัดรักษาตามกฎหมาย

นายอำเภอเกาะสมุย สั่ง Kick off ปฏิบัติการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เข้าบำบัดรักษาตามกฎหมาย

นายอำเภอเกาะสมุย สั่ง Kick off ปฏิบัติการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เข้าบำบัดรักษาตามกฎหมาย

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานเปิดโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และเปิดปฏิบัติการ Kick off ค้นหาแบบปูพรมพร้อมกันทั้งอำเภอ 7 ตำบล 2 สถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.พงษ์ขจร สุกกสังข์ ผกก.สภ.เกาะสมุย พ.ต.อ.ยุทธนา ศิริสมบัติ ผกก.สภ.บ่อผุด พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย, ปลัดอำเภอเกาะสมุย, โรงพยาบาลเกาะสมุย, เทศบาลนครเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมาย ยาเสพติด เปลี่ยนกรอบแนวคิดหลักจากสงครามยาเสพติด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจน มีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนและเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจนลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน

อำเภอเกาะสมุย จึงได้จัดทำ “โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ” ขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังและนำบุคคลดังกล่าว เข้าสู่การบำบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตามความเหมาะสม เพื่อให้ยาเสพติด ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หมดไปจากพื้นที่

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button