ข่าวทั่วไทยสังคม

บริษัทเอกชนมอบเงิน2 ล้านให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไปใช้ในวงการแพทย์หลังประสบปัญหาอุปกรณ์บางชนิดขาดแคลน

บริษัทเอกชนมอบเงิน2 ล้านให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไปใช้ในวงการแพทย์หลังประสบปัญหาอุปกรณ์บางชนิดขาดแคลน

บริษัทเอกชนมอบเงิน2 ล้านให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไปใช้ในวงการแพทย์หลังประสบปัญหาอุปกรณ์บางชนิดขาดแคลน

เมื่อวันที่8 ..65 ที่อาคารพี.ซี. ทาวน์เวอร์.บางกุ้ง.เมือง.สุราษฎร์ธานี  นายพรชัย  เหลืองกำธรประธานกรรมการบริหารบริษัทพี.ซี.สยามปิโตรเลียมจำกัดพร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์  เหลืองกำธร  รองประธานกรรมการบริหารบริษัทพี.ซี.สยามปิโตรเลียมจำกัดและประกิตประสิทธิ์ศุภผล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดร่วมมอบเงินจำนวน2 ล้านบาทให้นายแพทย์ปณิธานสื่อมโนธรรมผู้อำนวยการรพ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในส่วนที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายพรชัย  เหลืองกำธรประธานกรรมการบริหารบริษัทพี.ซี.สยามปิโตรเลียมจำกัดกล่าวว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับผู้ป่วยในภาคใต้ตอนบนซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการดังกล่าวดังนั้นการมอบเงินจำนวน2 ล้านในวันนี้เพื่อให้ทางโรงพยาบาลไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เห็นสมควรเพราะหากทางบริษัทจะจัดซื้อไปเกรงจะไม่ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลดังนั้นการมอบเงินจึงเป็นอีกทางหนึ่งทีทางโรงพยาบาลจะได้จัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนต่อไป

ด้านนายแพทย์ปณิธานสื่อมโนธรรมผู้อำนวยการรพ.สุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ทางบริษัทเอกชนได้มอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้เพราะบางครั้งหากเราจะรอเพียงงบประมาณเข้ามาดำเนินการจัดซื้ออาจจะล่าช้าไปดังนั้นการมอบเงินของบริษัทเอกชนทางโรงพยาบาลจะนำไปจัดซื้อให้สมกับความต้องการของทางบริษัทที่ได้ตั้งใจมอบและพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้บริการผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button