การเมืองข่าวทั่วไทย

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นหนังสือผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงรัฐบาลคัดค้านมติครม.เปิดให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน1 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นหนังสือผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงรัฐบาลคัดค้านมติครม.เปิดให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน1 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นหนังสือผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงรัฐบาลคัดค้านมติครม.เปิดให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน1 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมขอให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

วันนี้(7 ..65) มวลชนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-MOVE) และตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยนายธีรเนตรไชยสุวรรณแกนนำสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลเรื่องขอให้ยกเลิกนโยบายค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25 ตุลาคม2565 ขอให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยมีนายนันธวัชเจริญวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวซึ่งรัฐบาลจะให้สิทธิแก่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถซื้อและถือครองที่ดินได้ไม่เกินคนละ1 ไร่โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า40 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกลุ่มดังกล่าวเห็นว่าการดำเนินการตามมติครม. จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะคนจนและเกษตรกรรายย่อยจึงขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายดังกล่าวที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้นายทุนพร้อมทั้งยังเสนอให้เดินหน้ากลไกภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและเดินหน้าผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนรวมถึงนิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไม้และที่ดินอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าให้ประชาชนสามารถกลับเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินทำกินเดิมของตนเองได้

อย่างไรก็ตามในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคนไทยเป็นเจ้าของที่ดินหรือครอบครองที่ดินแต่แท้ที่จริงแล้วเจ้าของเงินที่เข้ามาซื้อเป็นคนต่างชาติไม่ใช้เฉพาะสุราษฎร์ธานียังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้ารับหนังสือดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าจะส่งหนังสือดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอร้องเรียนจากประชาชนทำให้กลุ่มมวลชนพอใจและแยกย้ายกลับในเวลาต่อมาโดยมีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกผู้ที่มายืนหนังสือในครั้งนี้

////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button