ข่าวทั่วไทย

ถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565 ณวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง

ถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565 ณวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง

เมื่อวัน30 ..65 เวลา09.30 . วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอาราหลวง .ไชยา .สุราษฎร์ธานี  นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565  โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์พระอารามนี้โดยมี พระธรรมวิมล โมลี เจ้าคณะภาค16 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม7,470,899 บาทถวายประธานฝ่ายสงฆ์จำนวน5,000 บาทถวายพระสงฆ์องค์ครองจำนวน3,000 บาทถวายพระคู่สวดจำนวน2 รูปจำนวน4,000 บาทถวายพระอันดับจำนวน12 รูปเป็นเงิน12,000 บาทสามเณรและแม่ชี17 รูปจำนวน5,100 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,499,999 บาท

ทั้งนี้ตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลโดยในปีพุทธศักราช2565 กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่23 ตุลาคม2565 ตรงกับวันอาทิตย์แรม13 ค่ำเดือน11 ปีขาลวันที่8 พฤศจิกายน2565 ตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน12 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพระอารามหลวง4 พระอารามโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบทุกพระอารามหลวง ได้แก่วัดพัฒนาราม, วัดไตรธรรมาราม ,วัดธรรมบูชาและวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังได้มอบผ้าไตรจีวรให้กับผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค4 – 18 เพื่อนำไปทอดกฐินวัดที่ไม่มีผู้จองกฐินหรือกฐินตกเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button