ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ลุยออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นายพูลศักดิ์  โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายนายพูลศักดิ์ กล่าวว่า อำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกให้บริการประชาชนในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งในวันนี้สามารถให้บริการทำบัตรประชาชนและสอบถามอาการป่วยตลอดจนเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจำนวน11 รายในพื้นที่5 ตำบล8 หมู่บ้านของอำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิในการใช้บริการของรัฐต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button