ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

ททท.สุราษฎร์ฯร่วมใจพลังศรัทธาชาวเมียนมาร์มอญและลาวที่มาอยู่แผ่นดินไทยทอดกฐินสามัคคีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ททท.สุราษฎร์ฯร่วมใจพลังศรัทธาชาวเมียนมาร์มอญและลาวที่มาอยู่แผ่นดินไทยทอดกฐินสามัคคีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ททท.สุราษฎร์ฯร่วมใจพลังศรัทธาชาวเมียนมาร์มอญและลาวที่มาอยู่แผ่นดินไทยทอดกฐินสามัคคีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน         

                     

นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่22..65 ได่เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดชโลตตมาราม(น้ำฉ่า) .นาใต้.บ้านนาเดิม.สุราษฎร์ธานี

เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเป็นประจำทุกปีสำหรับในปีนี้จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาร์มอญและลาวกว่า200 คนที่อาศัยในเมืองไทยร่วมใจทำบุญเพื่อเป็นการทะนุบำรุงศาสนาและเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยในปีนี้มียอดเงินที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินกว่าหนึ่งล้านบาท

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button