ข่าวทั่วไทย

แจ้งเตือนชาวเรือระมัดระวังอันตราย ในการเดินเรือและหลีกเสี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22 ต.ค.65

แจ้งเตือนชาวเรือระมัดระวังอันตราย ในการเดินเรือและหลีกเสี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22 ต.ค.65

แจ้งเตือนชาวเรือระมัดระวังอันตราย ในการเดินเรือและหลีกเสี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22 ..65

นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่อง  พายุเนสาทฉบับที่12 ลงวันที่20 ตุลาคม65พายุโซนร้อนเนสาท    บริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ190  กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดองฮอยประเทศเวี..ยดนามหรือที่ละติจูด17.6 องศาเหนือลองจิจูด107.4  องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะมีอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่21ตุลาคม65จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทำให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้

อนึ่งในช่วงวันที่2022ตุลาคม65ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยที่42/2566 เรื่องให้ระมัดระวังในการเดินเรือโดยขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเสี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22ตุลาคม๒๕๖๕และออกประกาศคำเตือนไปยังชาวเรือ  ในช่วงระหว่างวันที่20-22ตุลาคม65  เรือที่มีความยาวต่ำกว่า6เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดออกเรือ  เรือที่มีความยาวมากกว่า6เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ

นอกจากนั้นได้มีข้อปฏิบัติแนะนำชาวเรือให้ทำการตรวจสอบเครื่องยนต์ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารภายในเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมทุกครั้งก่อนออกเรือทุกครั้ง  ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้ง  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเบอร์โทร077-4261570  และในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายทะเลเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่ายังอยู่ในสถานการณ์ปกติแต่จะมีคลื่นสูงบ้างเล็กน้อยและชาวเรือได้ปฏิบัติตามประกาศความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างเคร่งครัด

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button