การเมืองข่าวทั่วไทย

พรรคสร้างอนาคตไทยจัดประชุม”ยุทธศาสตร์ระดมสมองสร้างอนาคต”ชูสองนโยบาย ปราบยาเสพติด-แก้ปัญหาหนี้สิน

พรรคสร้างอนาคตไทยจัดประชุม"ยุทธศาสตร์ระดมสมองสร้างอนาคต"ชูสองนโยบาย ปราบยาเสพติด-แก้ปัญหาหนี้สิน

พรรคสร้างอนาคตไทยจัดประชุมยุทธศาสตร์ระดมสมองสร้างอนาคตชูสองนโยบาย ปราบยาเสพติดแก้ปัญหาหนี้สิน

พรรคสร้างอนาคตไทยเชิญว่าที่ผู้สมัครสส.ในนามพรรคร่วมประชุมระดมความคิดในการต่อสู้ทางการเมืองโดยหยิบ2 ประเด็นหลักยาเสพติดมาเป็นนโยบายพรรคในการแก้ปัญหาเร่งด่วน  การสร้างที่บำบัดยาเสพติดอำเภอละ1 แห่งและปัญหาหนี้สินประชาชนและเกษตรกรพร้อมส่งผู้สมัครครบทั้ง58 เขตในภาคใต้

  

เมื่อเวลา13.00 .วันที่19 ..65 ที่โรงแรมแก้วสมุย.เมือง.สุราษฎร์ธานีนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานภาคใต้ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และศาตราจารย์ดร.กัมพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการบริหารพรรค ร่วมประชุมระดมสมองพร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคสร้างอนาคตไทยโดยมี ดร.เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต1 สุราษฎร์ธานี พรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมว่าที่ผู้สมัครจำนวน15 เขตจากจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมประชุมยุทธศาสตร์ระดมสมองสร้างอนาคต

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวว่า จากที่พรรคได้เชิญว่าที่ผู้สมัครสส.ของพรรคจำนวน15 ท่านจาก4 จังหวัดภาคใต้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกซึ่งบางท่านไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เนื่องจากยังรับราชการอยู่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปพบปะว่าที่ผู้สมัครทางฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนล่างต่อไป

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางพรรคมีเรื่องที่จะประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคจำนวน2 เรื่องคือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่ให้หมดไปตั้งแต่ผู้ขายจนถึงผู้มีอิทธิพลในกระบวนการค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนการสร้างที่บำบัดในทุกอำเภอและให้จังหวัดเป็นศูนย์ในการดูแลอีกทอดหนึ่งส่วนเรื่องที่2 เป็นเรื่องของภาระหนี้ในสินค้าเกษตรกรหรือหนี้สินครัวเรือนเพราะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ภาวะเศรษฐกิจถือว่ายังเป็นรองจากภาคอื่นๆเป็นอย่างมากดังนั้นจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจของภาคใต้ดีขึ้น

สำหรับการส่งว่าที่ผู้สมัครสส.ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ทางพรรคสร้างอนาคตไทยจะส่งผู้สมัครครบทั้ง58 เขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดซึ่งตอนนี้ได้มีว่าที่ผู้สมัครสส.เกือบครบทั้งหมดแล้วเมื่อผู้สมัครครบเราก็จะดำเนินการทำงานไปด้วยกันต่อไป

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button