ข่าวทั่วไทยสังคม

จับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ นำเข้าสินค้าไทย จำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ตั้งเป้า 2 พันล้านบาท

จับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ นำเข้าสินค้าไทย จำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ตั้งเป้า 2 พันล้านบาท

เซ็น MOU 6 ฉบับ จับคู่ค้า ลาว-ไทย เปิดตลาดสินค้า ตั้งเป้า 2 พันล้าน

งานจับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ นำเข้าสินค้าไทย จำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ตั้งเป้า 2 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 ที่บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คุณสีนวล หลวงพล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้าส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคุณแสงจันทร์ พรมจรรท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวลงนาม MOU ธุรกิจไทย-ลาว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา

โดยร่วมกับ คุณอัชณิฎฐ์ อารีปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด ท่านดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ (แบรนด์ดีคัก) คุณพชร มหากิจกาญกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสงเทวา จำกัด (แบรนด์คริสตัลรังนก) คุณณัฐนัน ต้นศึกษา ประธานกรรมการ บริษัท รุงรัง 88 จำกัด (แบรนด์เจ้น้ำ)

คุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ประธานกรรมการ บริษัท จีแกรนด์ โปรดักชั่น คุณจันทร์มณียา อัครนาถจีราภา ประธานกรรมการบริษัท แจ่มจันทร์ 828 กรุ๊ป จำกัด และคุณพิพรพงษ์ ผ่องพันธุ์งาม ประธานกรรมการบริษัทสามขา ครีเอชั่น จำกัด
โดยผู้บริหารทั้ง 6 บริษัทจากประเทศไทย ยินดีที่ได้ร่วมลงนาม MOU ธุรกิจไทย-ลาว อย่างเป็นทางการครั้งแรกกับ บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

โดยทางผู้บริหารบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้าส่งออก จำกัด สปป.ลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต – เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่ได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่สำคัญภารกิจสร้างแบรนด์ไทยใน สปป.ลาว และนำเข้าสินค้าไทยมาจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ทุกแคว้นใน สปป.ลาว ทั่วประเทศ
โดยผู้บริหาร ไทย-ลาว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม การเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างการสร้างแบรนด์ และนำเข้าสินค้าไทยมากระจายจัดจำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ทั่วประเทศ รับผิดชอบแบบผูกขาด กับบริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว

โดยผู้บริหาร ไทย-ลาว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม การเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างการสร้างแบรนด์ และนำเข้าสินค้าไทยมากระจายจัดจำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ทั่วประเทศ รับผิดชอบแบบผูกขาด กับบริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว

โดยในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจการค้าของทั้งสองประเทศ และเห็นพ้องด้านความมั่นคงทางธุรกิจการสร้างแบรนด์ การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไทยในสปป.ลาว เพื่อครอบคลุมได้ในทุกมิติ แบบครบวงจร ณ นครหลวงเวียงจันทน์ คู่ค้าไทย ลาว
ทั้งสองประเทศคาดหวังว่าปี 2566 มูลค่าของการนำเข้าและส่งออกจะสามารถสร้างกำไรได้ถึง 2 พันล้านบาท ตามบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยมีผลลัพธ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ธุรกิจการค้าทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย
ด้านสร้างแบรนด์ สปป. ลาว อย่างเช่น การเตรียมสถานที่ และบุคลากร เพื่อรับรองลูกค้าที่จะสร้างแบรนด์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และทําการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้านการจำหน่ายและกระจายสินค้า สปป. ลาว อย่างเช่น การจัดหาการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าใหม่ ตามกลยุทธ์การจัดหาลูกค้าหรือการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อส่งให้ทางบริษัทคู่ค้า ผลิตสินค้า นำจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดำเนินการด้านกฎหมาย กฎระเบียบสินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้สินค้าสามารถวางจําหน่ายได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานแถลงข่าวลงนาม MOU ธุรกิจไทย-ลาว คุณสีนวล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้าส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคุณแสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารบริษัทคู่ค้าจากประเทศไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button