ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

ททท.สุราษฎร์ฯเชิญนักท่องเที่ยว“ไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์วันเดียว”ร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวระหว่างวันที่7 – 15 ต.ค.65

ททท.สุราษฎร์ฯเชิญนักท่องเที่ยว“ไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์วันเดียว”ร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวระหว่างวันที่7 – 15 ต.ค.65

ททท.สุราษฎร์ฯเชิญนักท่องเที่ยวไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์วันเดียวร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวระหว่างวันที่7 – 15 ..65

ที่โรงแรมวังใต้.เมือง.สุราษฎร์ธานี..ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ..นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานเลี้ยงคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปีนี้ททท. สํานักงานสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับบริษัทนําเที่ยวและพันธมิตรทางการท่องเที่ยวเสนอขายแพ็คเกจนําเที่ยวราคาพิเศษนํานักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีชักพระฯเพื่อสัมผัสเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมทั้งเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

..ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถึงช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นคืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวเพื่อเป็นการร่วมทําบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษาภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ เอกชนและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สืบทอดกันมายาวนานถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่และสําคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกําหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษารวมเป็นเวลา9 วัน9 คืนกว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันออกพรรษาวัดและชาวบ้านในชุมชนต่างทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ํานํามาประดับตกแต่งลวดลายอย่างประณีตงดงามตามจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดีอาทิพญานาคหงส์พญาครุฑรวมแล้วกว่า100 ลํา(ร้อยวัด) และพร้อมที่จะร่วมขบวนแห่สมโภชในวันแรม1 ค่ำเดือน11 นอกจากนี้ยังมีการประดับประดาตกแต่งพุ่มผ้าป่าซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยเรียกว่าพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านขึ้นทั่วทุกมุมเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งหน่วยงานราชการองค์กรต่างสถาบันการศึกษาและอาคารบ้านเรือนรวมกว่า1,000 พุ่มโดยการจัดจําลองฉากเป็นภาพพุทธประวัติหรือพุทธชาดกประดับประดาตกแต่งด้วยวัสดุต่างประกอบแสงสีเสียงและที่ขาดไม่ได้คือต้องมีต้นไม้สําหรับแขวนเครื่องอัฏฐะบริขาร(พุ่มผ้าป่า) เพื่อให้พระสงฆ์ท่านมาชักพุ่มในช่วงเช้าตรู่ของวันแรม1 ค่ําเดือน11 ซึ่งจะมีการประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในคืนวันที่10 ตุลาคม2565

สําหรับปีนี้ในปีนี้งานประเพณีชักพระฯกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7 – 15 ตุลาคม2565 บริเวณริมแม่น้ําตาปีอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันชักพระตรงกับวันที่11 ตุลาคม2565 นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงานสามารถทําบุญร้อยวัดได้ภายในวันเดียวหรือเรียกว่าไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์วันเดียวส่วนการแข่งเรือยาวจัดขึ้นระหว่างวันที่10 – 11 ตุลาคม2565 ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบการแข่งเรือยาวมาชมมาเชียร์สนามแข่งแม่น้ําตาปีบริเวณเกาะลําพูกันได้และในปีนี้ททท. สํานักงานสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับบริษัทนําเที่ยวและพันธมิตรทางการท่องเที่ยวเสนอขายแพ็คเกจนําเที่ยวราคาพิเศษนํานักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีชักพระฯเพื่อสัมผัสเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมทั้งเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผู้สนใจซื้อแพ็คเกจนําเที่ยวผ่านบริษัททัวร์แล้วอาทิเช่นบริษัทอําพรทัวร์จากจังหวัดราชบุรี, บริษัทท่องไทยทั่วทิศจากจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลรัษฎาจังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงเย็นวันที่10 ตุลาคม2565 ททท. สํานักงานสุราษฎร์ธานีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างภายในงานจะมีการประกวดแต่งตัวในธีมปาเต๊ะParty” เพื่อชิงของรางวัลมากมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานสุราษฎร์ธานีโทร077-28 8-817-9 ,www.tourismthailand.org , E-mail : tatsurat@tat.or.th

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button