ข่าวทั่วไทย

กองบิน7 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศให้กับนักบินที่เสียชีวิตทั้ง2 นายตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 หลังเครื่องบินตกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจังหวัดระนองเมื่อ 71 ปีก่อน

กองบิน7 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศให้กับนักบินที่เสียชีวิตทั้ง2 นายตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 หลังเครื่องบินตกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจังหวัดระนองเมื่อ 71 ปีก่อน

กองบิน7 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศให้กับนักบินที่เสียชีวิตทั้ง2 นายตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 หลังเครื่องบินตกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจังหวัดระนองเมื่อ 71 ปีก่อน

เมื่อวันที่28 ..65 ที่หอประชุมธุปะเตมีย์กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี นาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน  ผู้บังคับการกองบิน7 สุราษฎรธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศที่เสียชีวิตจากเครื่องบินตกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2494 หรือ 71 ปีที่ผ่านมาจำนวน 2 นายคือนาวาอากาศโทจำรัส  ทัพอาภา อดีตผู้บังคับการกองบิน 5  และจ่าอากาศเอกนาวิก  สวีแพทย์ นักบินสังกัดกองบิน 5 เมื่อ 71 ปีที่ผ่านมาโดยมีลูกสาวและลูกชายและญาติพี่น้องของจ่าอากาศเอกนาวิก  สวีแพทย์  นายอำเภอพุนพินทหารบกตำรวจทหารอากาศ  ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศในครั้งนี้

ซึ่งโครงการประวัติศาสตร์ย้อนรอยเสืออากาศ71 ปีที่รอคอยตามนโยบายของผบ.ทหารอากาศในปี... 2560 ชุดลาดตระเวนจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว.ระนองได้เดินสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบและได้พบซากเครื่องบินตกในป่าบนยอดเขานมสาวพื้นทีรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองกับชุมพรและได้ประสานมายังกองบิน7 ให้สำรวจข้อมูลจากกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์กรมสารบรรณทหารอากาศพบหลักฐานจากการบันทึกการปฎิบัติภารกิจว่าเมื่อวันที่9 พฤศจิกายน2494 นาวาอากาศโทจำรัส  ทัพอาภาอดีตผู้บังคับการกองบิน5 ได้นำเครื่องบินฝึกแบบที่8 หมายเลขทอ.94/94 สังกัดบน.53 ในภารกิจบินเดินทางเส้นทางบินดอนเมืองไปยังกองบิน5 ประจวบคีรีขันธ์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวสูญหายไปโดยไม่สามารถค้นพบซากอากาศยานและชิ้นส่วนหลักฐานของนักบินทั้ง2 นายทำให้ยังไม่มีชื่อและอัฐิของนักบินทั้ง2 นายบรรจุที่อนุสาวรีย์ทหารอากาศในฐานะวีรชนทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกพุทธพงศ์  ผลชีวินผู้บังคับการกองบิน7 จึงให้แผนกธุรการจัดทำโครงการประวัติศาสตร์ย้อนรอยเสืออากาศ71 ปีที่รอคอยให้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารอากาศร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯเข้าเก็บกู้ซากเครื่องบินกระจายอยู่จำนวน23 ชิ้นบนยอดเขานมสาวซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง885 เมตรแต่นำลงมาได้เพียง11 ชิ้นพร้อมทั้งนำดินบริเวณใต้เก้าอี้นักบินทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังแทนชิ้นส่วนนักบินเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button