ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉาง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

อำเภอท่าฉาง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

อำเภอท่าฉาง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button