ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอท่าฉางร่วมหน่วยงาน ยกเสาเอกครัวเรือนเปราะบาง

นายอำเภอท่าฉางร่วมหน่วยงาน ยกเสาเอกครัวเรือนเปราะบาง

นายอำเภอท่าฉางร่วมหน่วยงาน ยกเสาเอกครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.29 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.ท่าฉาง) พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากฉลุย คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางสาวกรรณิกา ทินบ้านใหม่ นางสุกัญญา เนตรรุ่ง นางสาวไอรดา ม่วงพานิช นายทหารแผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 45 จำนวน 13 นาย โดยมี พ.ท.จรัส จันทร หัวหน้าแผนกยุทธโยธา เป็นผู้บังคับบัญชา นำโดย จ.ส.อ.ศุภกฤษ เยี่ยมเพื่อน หัวหน้าชุด พัฒนากรประจำตำบลปากฉลุย อสม. ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันยกเสาเอกครัวเรือนเปราะบางจากระบบข้อมูล TPMAP และระบบ ThaiQM ราย นายบำรุง เจริญเวช บ้านเลขที่ 26/3 บ้านบางคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครัวเรือนเปราะบาง มิติด้านรายได้และที่อยู่อาศัย ซึ่งอำเภอท่าฉางได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 45 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สภาองค์กรชุมชนตำบลปากฉลุย ในการก่อสร้างบ้าน อำเภอได้ประสานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดขอรับการสนับสนุนปูนซีเมนต์ จำนวน 4 ตัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป #ท่าฉาง เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป้าหมายทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น

////////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button